Seminar: On-going adaptation in agriculture to climate changes in Japan

Ngày 24/2/2016, tại khoa Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS. Kobayashi Kazuhiko công tác tại khoa Nông nghiệp và Khoa học sự sống, Đại học Tokyo đã trình bày seminar với chủ đề: On-going adaptation in agriculture to climate changes in Japan. Đại diện Ban chủ nhiệm, giảng viên và sinh viên khoa Môi trường đã tham dự seminar này. 

GS. Kobayashi có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu về thích ứng của người dân trước những rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu ở Nhật Bản. Tại seminar, ông trình bày hai trường hợp thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân trồng táo, trồng đào ở các vùng có biến động lớn về nhiệt độ và chiếu sáng ở Nhật Bản. Đây là cơ hội cho các giảng viên cũng như sinh viên trao đổi các ý tưởng nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi hội thảo:

TS. Đinh Thị Hải Vân giới thiệu về học giả tới đại biểu tham dự seminar

GS. TS Kobayashi Kazuhiko trình bày tại hội thảo


Khoa Môi trường